ΒΙΒΛΙΑ

Βιβλιονετ

Βρείτε το:

Πολιτεία

Πρωτοπορία

Ευριπίδης

 


-----------------

Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος, Ph.D.

Βασ. Θεοδωρακόπουλος

Τα Προοίμια των Αττικών Ρητόρων, Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος Τα Προοίμια των Αττικών Ρητόρων

Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος, Ph.D.

 

Γλώσσα: Ελληνική

Έκδοση: Σεπτ. 2020

Σελίδες: 366

ISBN: 978-618-5484-08-8

Λιανική τιμή: € 19,25

 

 

 

Τα Προοίμια των Αττικών Ρητόρων

Όπως αναφέρει ο συγγραφέας, το Προοίμιο σκοπό έχει να φανερώσει ποιος είναι ο σκοπός του λόγου στην αρχαία Αθήνα. Στο παρόν βιβλίο, λοιπόν, παρουσιάζονται ογδόντα δύο προοίμια, στο αρχαίο κείμενο με την αντίστοιχη μετάφρασή τους, καθώς και τις ανάλογες τεχνικές παρατηρήσεις. Αποτελούν δε την αρχή των λόγων που εκφώνησαν ή έγραψαν εννέα αττικοί ρήτορες (Λυσίας, Ισαίος, Ισοκράτης, Αισχίνης, Αντιφώντας, Υπερείδης, Δείναρχος, Ανδοκίδης, Λυκούργος), ενώ παράλληλα δίνονται πληροφορίες για κάθε ρήτορα με εκτενές βιογραφικό σημείωμα.

Προσφέρεται, έτσι, η δυνατότητα στον αναγνώστη να διαβάσει συγκεντρωτικά, σε ένα μόνο βιβλίο, συγκριτικά τα προοίμια, τις ιδιομορφίες, το ύφος, τη γλώσσα τους, και να κατανοήσει τα νοήματα εννέα αρχαίων ρητόρων που αποδίδουν το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής τους, αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα των θεμάτων τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΑ ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΩΝ ΑΤΤΙΚΩΝ ΡΗΤΟΡΩΝ

Ι. ΛΥΣΙΑΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΦΟΝΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
2. ΚΑΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣ (επίλογος)
3. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΑΝΔΡΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ (επίλογος)
4. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΑΠΑΡΑΣΗΜΟΣ (επίλογος)
5. ΚΑΤΑ ΔΙΟΓΕΙΤΟΝΟΣ
6. ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
8. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ
9. ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ
10. ΚΑΤΑ ΑΓΟΡΑΤΟΥ
11. ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ
12. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ
13. ΠΕΡΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΕΚ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (επίλογος)
14. ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΙΤΟΠΩΛΩΝ
15. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΚΑΤΑΛΥΣΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΟΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΑΘΗΝΗΣΙ [ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ]
16. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
17. ΥΠΕΡ ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΥ
18. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ
19. ΚΑΤΑ ΕΡΓΟΚΛΕΟΥΣ (επίλογος)
20. ΚΑΤΑ ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ
21. ΚΑΤΑ ΦΙΛΩΝΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
22. ΠΡΟΣ ΣΙΜΩΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
23. ΚΑΤ’ ΑΝΔΟΚΙΔΟΥ ΑΣΕΒΕΙΑΣ

ΙΙ. ΙΣΑΙΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΕΩΝΥΜΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
2. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΝΕΚΛΕΟΥΣ ΚΛΗΡΟΥ
3. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΥΡΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
4. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
5. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΛΗΡΟΥ
6. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΙΛΟΚΤΗΜΟΝΟΣ ΚΛΗΡΟΥ
7. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
8. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΙΡΩΝΟΣ ΚΛΗΡΟΥ
9. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΣΤΥΦΙΛΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
10. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
11. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΝΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
12. ΥΠΕΡ ΕΥΦΙΛΗΤΟΥ

ΙΙΙ. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ
2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
3. ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ
4. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΝ
5. ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΟΣ
6. ΕΛΕΝΗ
7. ΠΛΑΤΑΪΚΟΣ
8. ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ
9. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ
10. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ
11. ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ
12. ΒΟΥΣΙΡΙΣ
13. ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
14. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΝ
15. ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
16. ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ
17. ΕΥΑΓΟΡΑΣ
18. ΚΑΤΑ ΛΟΧΙΤΟΥ
19. ΠΡΟΣ ΕΥΘΥΝΟΥΝ

IV. ΑΙΣΧΙΝΗΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
2. ΚΑΤΑ ΤΙΜΑΡΧΟΥ
3. ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ

V. ΑΝΤΙΦΩΝΤΑΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΦΟΝΟΥ
2. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΥΙΑΣ
3. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ

VI. ΥΠΕΡΕΙΔΗΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΡΠΑΛΕΙΩΝ
2. ΚΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
3. ΥΠΕΡ ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
4. ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
5. ΥΠΕΡ ΕΥΞΕΝΙΠΠΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

VII. ΔΕΙΝΑΡΧΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ
2. ΚΑΤΑ ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ
3. ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

VIII. ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
2. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΘΟΔΟΥ
3. ΚΑΤΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ
4. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

IX. ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΚΑΤΑ ΛΕΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ


 

Για παραγγελίες: Εκδόσεις γιαλός, τηλ. +30 210 6546089, info@gialosbooks.gr