ΒΙΒΛΙΑ

Βιβλιονετ - Ισαίου λόγοι

Βρείτε το:

Πολιτεία - Ισαίου λόγοι

Πρωτοπορία -  Λυσίου Λόγοι

Ευριπίδης - Λυσίου λόγοι

Booksplus - Λυσίου λόγοι

 


-----------------

Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος, Ph.D.

Βασ. Θεοδωρακόπουλος

Ισαίου λόγοι, Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος Ισαίου Λόγοι

Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος, Ph.D.

 

Γλώσσα: Νεοελληνική απόδοση και Αρχαίο κείμενο

Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση

Έκδοση: Δεκ. 2017

Σελίδες: 190

ISBN: 978-618-82275-6-9

Λιανική τιμή: € 16,10

 

 

ΙΣΑΙΟΥ ΛΟΓΟΙ

Ο Ισαίος υπήρξε μεγάλος δικανικός ρήτορας και διδάσκαλος του Δημοσθένη. Διέπρεψε μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και έζησε κατά τους χρόνους της δυναστείας του Φιλίππου. Οι λόγοι του αφορούν κυρίως κληρονομικές διαφορές και φαίνεται πως ήταν άριστος γνώστης της σχετικής νομοθεσίας της εποχής. Μέσα απο τους λόγους παίρνουμε πολλές εξαιρετικές πληροφορίες για τη ζωή, τις σχέσεις των ανθρώπων, και τη νομοθεσία στην Αρχαία Αθήνα.

Η γλώσσα του είναι καθαρή, ακριβής και σύντομη, και επιπλέον πειστική και κατάλληλη για χρήση στα δικαστήρια. Χρησιμοποιεί υπαινιγμούς, έντεχνες προβλέψεις και αναλύσεις με επινόηση. Προάγει την επεξεργασία των επιχειρημάτων σε μεγάλο μήκος και προσδίδει ποικιλία στους λόγους του με εναλλαγή μεταβολών συζήτησης και συναισθηματικών εκκλήσεων.

Δεν διστάζει όμως να αμαυρώνει τον αντίδικο, ακόμα και να παραπλανεί τους δικαστές, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να βοηθήσει την υπόθεση του πελάτη του.

Ο Πυθέας, ένας από τους παλιούς ρήτορες, στην προσπάθεια του να κατηγορήσει τον Δημοσθένη, είχε πεί ότι όλη η παλιανθρωπιά του ανθρώπινου γένους εμφωλεύει σ’ αυτόν τον ρήτορα, προσθέτοντας ότι ο Δημοσθένης είχε χωνέψει όλο τον Ισαίο και την τέχνη του.

 

Για να φανεί σαφέστερα το ύφος του Ισαίου, είναι ανάγκη να τον παραλληλίσουμε με τον Λυσία. Η γραφή του Ισαίου και η γραφή του Λυσία μοιάζουν σε πολλά στοιχεία. Το βεβαιώνει ο κριτικός τους Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, ο οποίος δηλώνει ότι ο Ισαίος στον χώρο της ρητορικής υπήρξε αποκλειστικά ειδικός στο δικανικό είδος, ενώ από την άποψη της γλώσσας μοιάζει πολύ με τον Λυσία.

Η άποψη του Διονυσίου Αλικαρνασσέως για τον Ισαίο είναι η εξής: Αν κάποιος με ρωτούσε γιατί έβαλα τον Ισαίο μαζί με τον Λυσία και τον Ισοκράτη, αφού είναι μιμητής του Λυσία, θα του έδινα την εξής απάντηση: - Γιατί νομίζω ότι η ρητορική δύναμη (δεινότης) του Δημοσθένη, δύναμη που όλοι τη θεωρούν ασύγκριτα απαράμιλλη, πήρε τα σπέρματά της και τις αρχές της από τον Ισαίο.

 

Από τους δώδεκα λόγους του Ισαίου επελέγησαν:

 

- Περί του Δικαιογένους κλήρου 389 π.Χ.
- Περί του Κίρωνος κλήρου 365 π.Χ.
- Περί του Αγνίου κλήρου 359 π.Χ.
- Περί του Κλεωνύμου κλήρου 355 π.Χ.

Στην αρχή του βιβλίου υπάρχει εκτεταμένη αναφορά για τον Ισαίο, την τεχνική και το ύφος του, ενω στο τέλος εχει περιληφθεί και Παράρτημα αρχαίων όρων που συναντώνται στους λόγους του.


Κατά την επεξεργασία του κάθε λόγου ακολουθείται η εξής τακτική:
Προτίθενται δύο κείμενα που επισημαίνουν τα κύρια μέρη του λόγου προς ενημέρωση του μελετητή, γιατί η υπόθεση του κάθε λόγου είναι λίγο ως πολύ περίπλοκη, καθώς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι πολλά και τα εμπίπτοντα θέματα ασαφή και δυσερμήνευτα.
Ακολουθεί ο κύριος λόγος με το αρχαίο κείμενο, τη νεοελληνική μετάφραση και τις απαραίτητες υποσημειώσεις, όπου ο ρήτορας επιστρατεύει ό,τι η ρητορική τέχνη τού παρέχει για να επιτύχει τον σκοπό του.
Στο τέλος του κάθε λόγου παρατίθεται ειδικό κεφάλαιο με τίτλο «Ρητορική Ανάλυση», όπου επισημαίνονται τα κυριότερα στοιχεία της τέχνης που χρησιμοποίησε ο ρήτορας κατά την ανάπτυξη των επιχειρημάτων του.

 

 

Για παραγγελίες: Εκδόσεις γιαλός, τηλ. +30 210 6546089, info@gialosbooks.gr