ΒΙΒΛΙΑ

 

Βασ. Θεοδωρακόπουλος

Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

 

Βασίλειος Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D.

Ο Βασίλειος Θ. Θεοδωρακόπουλος γεννήθηκε στο Σπάθαρι Αρκαδίας το 1934. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ’ όπου έλαβε το πτυχίο του Φιλολογικού Τμήματος το 1960, και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, με υποτροφία του Ι.Κ.Υ., απ’ όπου πήρε διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην κλασική φιλολογία το 1972.

Υπηρέτησε από το 1961 έως το 1976 ως φιλόλογος καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση. Παράλληλα άσκησε και διοικητικά καθήκοντα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Γραμματέας του ΠΥΣΜΕ (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μέσης Εκπαίδευσης) Αθηνών και του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καθώς και ως Προϊστάμενος Προσωπικού Μ.Ε. για μία τριετία κατά την οποία συνέβαλε σημαντικά στη σύνταξη νομοσχεδίων για το ΚΕΜΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης) και τη Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση (ν. 186/75, ν. 309/76 και ν. 586/77).

Το 1976 επελέγη Εισηγητής του ΚΕΜΕ και στη συνέχεια Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι). Το 1988 προήχθη σε σύμβουλο του Π.Ι.

Ως μέλος του ΚΕΜΕ και του Π.Ι., εκτός από τα κύρια καθήκοντά του, δίδαξε σε διάφορα σεμινάρια για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1981 (Δέσμες), την εφαρμογή των νέων σχολικών βιβλίων ενώ διατέλεσε Πάρεδρος διαφόρων εκπαιδευτικών αποστολών στο  εξωτερικό.

Το ιδιαίτερο επιστημονικό του ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από τα ρητορικά κείμενα της κλασικής Γραμματείας.

Ι. Έργα του Ιδίου

  1. Λεξικογραφημένη Επιτομή Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας και Νομολογίας, Επτάλοφος, 1965
  2. Τα Ρητορικά Κείμενα στη Μέση Εκπαίδευση, Γρηγόρης, 1984
  3. Το Ιστορικό Πλαίσιο Περί του Στεφάνου, Γρηγόρης, 1984
  4. Εισαγωγή στην Αττική Ρητορεία, Επικαιρότητα, 1992
  5. Δικανικοί Λόγοι Αττικής Ρητορείας, Γρηγόρης, 2005
  6. Για το ύφος των Αττικών Ρητόρων, Γρηγόρης, 2008
  7. Λυσίου Λόγοι, Γιαλός, 2015
  8. Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Γιαλός, 2016
  9. Εισαγωγή στην Αττική Ρητορεία, β' έκδοση, Γιαλός, 2017
  10. Ισαίου Λόγοι, Γιαλός, 2018
  11. Ελάσσονες Αττικοί Ρήτορες, Γιαλός, 2018
  12. Αναταράξεις στην Ελληνική Ιστορία, Γιαλός, 2019

  ΙΙ. Μεταφράσεις

  1. Stephen Usher, Greek and Latin Literature, London, 1969, σελ. 342-370
  2. W.W. Goodwin, Demosthenes on the Crown, Cambridge University Press, 1957, σελ. 201-294, εκδ. Γρηγόρης, 1984
  3. R.C.Jebb, Για το ύφος των Αττικών Ρητόρων, The Attic orators from Antiphon to Isaeus-Lysias Style, vol. II.

  III.  Άρθρα

  1. Πληροφορίες υποδομής για την ερμηνεία των ρητορικών κειμένων, μέρος Α’ Νέα Παιδεία, τ.8, Χειμώνας 1980 σελ. 107-124
  2. Ομοίως ως άνω, μέρος Β’, Άνοιξη 1980, σελ. 86-93
  3. Στοιχεία της τέχνης του Λυσία, Νέα Παιδεία, Καλοκαίρι 1980 σελ. 77-83
  4. Λυσία Υπέρ του αδυνάτου, Γενική Θεώρηση, (παρ. 79-81) στο Εισηγήσεις Β’ του ΚΕΜΕ, 1977, σελ. 112-116
  5. Λυσία Κατά Ερατοσθένους (παρ. 92-100) Νέα Παιδεία, Άνοιξη 1978, σελ. 75-81.