ΒΙΒΛΙΑ

 

Βασ. Θεοδωρακόπουλος

Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

 

Βασίλειος Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D.

Ο Βασίλειος Θ. Θεοδωρακόπουλος γεννήθηκε στο Σπάθαρι Αρκαδίας το 1934. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ’ όπου έλαβε το πτυχίο του φιλολογικού τμήματος το 1960 και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, με υποτροφία του Ι.Κ.Υ., απ’ όπου πήρε διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην κλασική φιλολογία το 1972.

Υπηρέτησε από το 1961 έως το 1976 ως φιλόλογος καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση. Παράλληλα άσκησε και διοικητικά καθήκοντα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Γραμματέας του ΠΥΣΜΕ (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μέσης Εκπαίδευσης) Αθηνών και του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καθώς και ως Προϊστάμενος Προσωπικού Μ.Ε. για μία τριετία κατά την οποία συνέβαλε σημαντικά στη σύνταξη νομοσχεδίων για το ΚΕΜΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης) και τη Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση (ν. 186/75, ν. 309/76 και ν. 586/77).

Το 1976 επελέγη Εισηγητής του ΚΕΜΕ και στη συνέχεια μόνιμος πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το 1988 προήχθη σε σύμβουλο του Π.Ι.

Ως μέλος του ΚΕΜΕ και του Π.Ι., εκτός από τα κύρια καθήκοντά του, δίδαξε σε διάφορα σεμινάρια για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1981 (Δέσμες), την εφαρμογή των νέων σχολικών βιβλίων ενώ διατέλεσε πρόεδρος διαφόρων εκπαιδευτικών αποστολών στο  εξωτερικό.

Το ιδιαίτερο επιστημονικό του ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από τα ρητορικά κείμενα της κλασικής Γραμματείας οπόθεν και τα κατωτέρω έργα του.

Ι. Βιβλία

  1. Λεξικογραφημένη Επιτομή Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας και Νομολογίας, εκδ.  Επτάλογος, Αθήνα 1965
  2. Τα Ρητορικά Κείμενα στην Μέση Εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρης, 1984
  3. Εισαγωγή στην Αττική Ρητορεία, Αθήνα, εκδ.  Γρηγόρης, 1989
  4. Δικανικοί Λόγοι Αττικής Ρητορείας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρης, 2005
  5. Επισκόπηση Ελληνικής Ιστορίας, εκδ. γιαλός, 2015
  6. Λυσίου Λόγοι: α. Κατά Ερατοσθένους, β. Υπέρ του Αδυνάτου, γ. Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία, εκδ. γιαλός, 2015

  ΙΙ. Μεταφράσεις

  1. Stephen Usher, Greek and Latin Literature, London, 1969, σελ. 342-370
  2. W.W. Goodwin, Demosthenes on the Crown, Cambridge University Press, 1957, σελ. 201-294, εκδ. Γρηγόρης, 1984
  3. R.C.Jebb, Για το ύφος των Αττικών Ρητόρων, The Attic orators from Antiphon to Isaeus-Lysias Style, vol. II.

  III.  Άρθρα

  1. Πληροφορίες υποδομής για την ερμηνεία των ρητορικών κειμένων, μέρος Α’ Νέα Παιδεία, τ.8, Χειμώνας 1980 σελ. 107-124
  2. Ομοίως ως άνω, μέρος Β’, Άνοιξη 1980, σελ. 86-93
  3. Στοιχεία της τέχνης του Λυσία, Νέα Παιδεία, Καλοκαίρι 1980 σελ. 77-83
  4. Λυσία Υπέρ του αδυνάτου, Γενική Θεώρηση, (παρ. 79-81) στο Εισηγήσεις Β’ του ΚΕΜΕ, 1977, σελ. 112-116
  5. Λυσία Κατά Ερατοσθένους (παρ. 92-100) Νέα Παιδεία, Άνοιξη 1978, σελ. 75-81.