ΒΙΒΛΙΑ

Βιβλιονετ - Λυσίου λόγοι

Βρείτε το:

Πολιτεία - Εισαγωγή στην Αττική ρητορεία

Πρωτοπορία - Εισαγωγή στην Αττική ρητορεία

ΙΑΝΟΣ - Εισαγωγή στην Αττική Ρητορεία

 


-----------------

Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος, Ph.D.

Βασ. Θεοδωρακόπουλος

Εισαγωγή στην Αττική Ρητορεία, Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος Εισαγωγή στην Αττική Ρητορεία

Βασίλειος Θεοδωρακόπουλος, Ph.D.

 


Γλώσσα: Ελληνικά

Έκδοση: 2017

Σελίδες: 184

ISBN: 978-618-82275-4-5

Λιανική τιμή: € 15.53

 

 

 

Εισαγωγή στην Αττική Ρητορεία

Τρία είναι τα είδη ρητορείας που διακρίνει ο Αριστοτέλης και με διαφορετικό στόχο το καθένα: Ο πολιτικός λόγος στόχο έχει να παροτρύνει ή να αποτρέψει, αναφέρεται στο μέλλον και εξετάζει τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει· ο δικανικός λόγος στοχεύει στην υπεράσπιση ή στην κατηγορία, αναφέρεται στο παρελθόν και αποβλέπει στο δίκαιο ή στο άδικο και ο επιδεικτικός λόγος που επιδιώκει να επαινέσει ή να επικρίνει, αναφέρεται στο παρόν και ασχολείται με το συμφέρον ή το επιζήμιο.

Ο στόχος του Β. Θ. Θεοδωρακόπουλου, όμως, είναι να μας συστήσει τη ρητορεία και τη ρητορική τέχνη·  να αντιληφθεί ο αναγνώστης πώς λειτουργεί ο ρητορικός λόγος από άποψη όχι μόνο εξωτερική αλλά και εσωτερική· να κατανοήσει πώς και γιατί αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε· να μελετήσει τα σχήματα λόγου και λέξεως· να συγκρίνει λόγους και ρήτορες. Και προκειμένου όλα αυτά να γίνουν πλήρως κατανοητά, αναλύονται τα έργα των σπουδαιότερων αρχαίων τεχνοκριτών, ενώ επιχειρείται λεπτομερής καταγραφή όλων των στοιχείων εκείνων που συνιστούν τη ρητορική τέχνη.

Ισχυρά επιχειρήματα, δυναμικές προτροπές, ισορροπημένα «κατηγορώ», μελετημένη υπεράσπιση ιδεών, καταστάσεων, ανθρώπων επιμελώς επιλεγμένες λέξεις, αριστοτεχνικώς τοποθετημένες στον λόγο, εύστροφα «παιχνίδια» της γλώσσας. Αττική Ρητορεία.

Σε τέσσερα κεφάλαια μόνο –εξαιρετικά συνεπτυγμένο αλλά και πραγματικά πλούσιο το υλικό– απλώνεται η εξιστόρηση της ιστορίας της ρητορείας, παρελαύνουν οι δέκα σημαντικοί ρήτορες, η ζωή και τα έργα τους, αναλύεται η «βιβλιογραφία» της εποχής σχετικά με την ρητορεία, ανατέμνεται η εσωτερική δομή της ρητορικής τέχνης και τα μέρη της.

Επιπλέον στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται συνοπτικά η λειτουργία της Αθηναϊκής πολιτείας κατά τους κλασικούς χρόνους και ενδιαφέροντα δικανικά θέματα όπως, γάμος, μοιχεία, οικογένεια, υιοθεσίες, κληρονομιές, φόνος, ατιμία κ.λπ.

Όροι κατανοητοί, εξιστόρηση των στοιχείων του περιβάλλοντος, παραδείγματα, συλλογισμοί, έργα, και αναφορές σε έργα· με αυτά τα «εργαλεία» ο συγγραφέας καταφέρνει, με έναν μοναδικό τρόπο, να μετατρέψει τον απλό αναγνώστη σε έναν εν δυνάμει μελετητή.

 

 

Συγγραφέας του ο Βασίλειος Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D., τα έργα του οποίου, Επισκόπηση Ελληνικής Ιστορίας και Λυσίου Λόγοι: α. Κατά Ερατοσθένους, β. Υπέρ του Αδυνάτου, γ. Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία, κυκλοφορούν ήδη από τις εκδόσεις μας.

 

Μπορείτε να δείτε περιεχόμενα και πρόλογο σε pdf: pdf_file

 

 

Για παραγγελίες: Εκδόσεις γιαλός, τηλ. +30 210 6546089, info@gialosbooks.gr